August 31, 2020

модули за коридор

Заради процесиите, които наблюдаваме в икономическата обстановка в страната прави впечатление това, че все повече търговци за да посъживят продажбите си предлагат промоционални оферти, с които целят да стимулират потребителите. […]