В какви ситуации имаме нужда от адвокат срещу енергото?

Човек никога не знае какво ще му се стовари на главата като проблеми и казуси. Обикновено ако можем да се справим сами не им отдаваме такова голямо значение, но не винаги тези перипетии са лесно разрешими. Осъзнаването на необходимостта от професионална помощ ни насочва към адвокатска кантора Томови град Варна, а проблема, който днес ще се опитаме да разрешим е свързан с неправомерните действия от страна на енергото – било то ЕВН, ЧЕЗ или Енерго Про. Когато говорим за електрическа енергия вероятно се сещате за няколко неща, за които бихте искали да осъдите монополиста – надписана сметка за ток, лошо качество на ел.енергията и чести прекъсвания на тока, особено в зимните месеци, недостатъчна мощност и т.н.. В крайна сметка, когато правата ни като потребители са погазени и нарушени, всеки от нас е в правото си да потърси съответното правосъдие.

А причините за наемането на адвокат срещу енерго във Варна от кантора Томови могат да бъдат от различен характер. Не само битови абонати, но и производители на ток от фотоволтаични системи попадат под ударите на електроразпределителното дружество. Така че всеки който се чувства ощетен и засегнат от своеволията на монопола има пълно основание да заведе иск и да получи подобаващо обезщетение.

Най-често битовите абонати се обръщат към адвокат  от кантора Томови град Варна заради завишени сметки за ел.енергия. Едва ли ще останете очаровани от идеята да платите двойно повече ток, отколкото сте консумирали! Именно тук идва ролята на адвоката – да проучи и да се увери, че ощетената страна сте вие и да потърси отговорност от енергото за причините за начислената висока сметка. Компетентността на адвокатите от  кантора Томови не се свежда единствено до представителството в съда. Извършват се нужните консултации и срещи, води се паралелно проучване, отправя се жалба до КЕВР/Комисия за енергийно и водно регулиране/, както и се събират други доказателства, които са в интерес на потребителя.  Съдебните дела с енергото са трудни, но спечелването им не е невъзможно. Защото в крайна сметка интереса на потребителите е в основата на това от адвокатска кантора Томови да предложат адекватно решение за всички възникнали казуси, които могат да Ви ощетят.