Дискови брани за модерно земеделие от MASS

Изборът на правилната техника, с която да се извърши обработката на почвата след прибирането на реколтата и нейната подготовка за следващото засяване се извършва с помощта на подходящ инвентар. Днес в редица стопанства машините и инвентара са ресурса, с който стопаните имат контрол върху времето и провежданите агротехнически мероприятия. Немислимо е да се прави рентабилно и ефективно земеделие ако не разполагате с дискови брани, които са съществен фактор от цялостния автопарк на земеделското стопанство. Браните от MASS се отличават с изключителна здравина и продуктивност. Когато фермерът избира нова брана той съобразява нейните характеристики и параметри с вида на отглежданите култури, площите, които обработва, както и вида на почвата. Това са три основни критерия, които се взимат предвид при избор на дискови брани за съответното стопанство.

Съвременните брани са перфектното средство за почвена обработка. Те се делят на няколко вида според тяхното приложение – овощарски, полски и тежки дискови брани. Този вид инвентар се използва както за отстраняване на затреванията, така и за разрохкването на почвата и снабдяването ѝ с кислород. За да се отървете от големите и малките буци, както и от плевелите, които изсмукват от почвата ценните хранителни вещества винаги използвайте брани, които ще спомогнат за заравняването, раздробяването на буците и подготовката на земята за засяването.

За да е ефективно и рентабилно брануването е важно как ще бъде настроена браната за работа. Тя трябва на първо място да е добре закрепена за трактора. Следвайте винаги инструкциите за настройване на дисковата брана като по този начин ще постигнете прецизно изпълнение и най-фината обработка. Ако е нужно и браната не може с един курс да изравни почвата е възможно след няколко дни да направите повторно мероприятие. Това са изключително редки ситуации и се изискват при почви, които с години не са били правилно обработвани.качествени брани

Употребата на дисковите брани в овощарството дават на стопаните предимство да обработват бързо и рентабилно междуредието, като по този начин се отстраняват  плевелите, снабдява се почвата с нужното количество кислород и се елиминират ерозивните процеси. За да се развиват растенията и да дадат качествени добиви използвайте дискови брани, с които надеждно и сигурно ще извършите агротехническите обработки по план.

Браните с марка MASS са изработени от здрава стомана. Те се състоят от дискове, които за износоустойчиви. В зависимост от модела се предлагат и дискови брани с пружина, които спомагат за пружинирането на браните и по този начин се елиминира чупенето им от корени на дървета или едри камъни. Доверете се на високото качество и ефективната работа на дисковите брани MASS.