Кои горива е възможно да се ползват за отопление?

Горивата, които най-често се предлагат на собствениците на жилища, са:

  • Газ
  • Електричество
  • Дизел
  • Бензин
  • Твърди горива/въглища
  • Биомаса /дърва
  • Централно отопление

Тези горива се различават по много неща, включително по цена, разходи за инсталиране на оборудването, удобства и емисии на CO2.

Природният газ не само е едно от най-често използваните горива, но е и най-нискобюджетния вариант за потребителите. Не всички жилища обаче са включени в газовата мрежа.

Газта е “изкопаемо” гориво, което означава, че е образувана от остатъците от растения и животни от преди милиони години. Това е най-чистото от изкопаемите горива – за всяка доставена единица енергия емисиите на CO2 са наполовина от тези от нафтата за отопление и 1/3 от емисиите от въглищата.

Има достатъчно доставчици на газ и това гарантира, че той е на конкурентна цена. Също така е лесно да сравните цените на газта и електроенергията, за да решите кое е по-добре за вашите нужди.

Тъй като газта е значително популярна, оборудването, което работи с нея (като готварски печки и бойлери), е по-достъпно от това за другите горива. Газта също така е лесна за управление – можете да я включвате и изключвате, и бързо отоплява дома, когато е нужно.

Има и много домакинства, разчитащи на дизел за отопление. Относно разходите за нафтата за отопление, излиза малко по-скъпо от газта, но често е най-евтиният вариант в селските райони, където няма газова мрежа.

Петролът се използва основно в котли, но понякога и готварски печки работят с него. Оборудването, работещо с нафта за отопление, обикновено е по-скъпо от еквивалентното на газ, така че централното отопление с дизел се среща относително рядко.

От отоплителни масла за домакинствата има два основни типа: керосин и газьол. Керосинът се използва по-често и има по-добра стойност, тъй като е по-ефективен. Това се отразява и в цената му, така че, ако можете, изберете него.

Ако избера нафта за отопление на жилището си, ще мога ли да разчитам на редовни доставки?

За разлика от другите два основни варианта за отопление – газ и електричество – дизелът се доставя в насипно състояние и се съхранява в резервоар. От вас зависи да следите запасите си и да се уверите, че правите навременни поръчки за доставка на нафтата за отопление от Горрел, преди горивото да се изчерпа напълно. Това прави дизелът за отопление не толкова удобен вариант, колкото газта или електричеството. Но ако следите нивото на резервите и поръчвате своевременно, тогава ще сте спокойни за снабдяването с гориво и затоплянето на дома си. Подобно на газта, нафтата за отопление е доста лесно контролируема и доставя топлина, когато е необходимо.

Как мога да получа по-ниски цени на дизела за отопление?

Най-лесният начин да си осигурите относително ниски цени на петрола на вътрешния пазар, е да поръчвате възможно по-големи количества при всяка доставка. Така ще ви таксуват с цени на едро. Поради естеството на пазара, който е недостатъчно регулиран, в сравнение с този на газта и електричеството, стойностите се променят постоянно.

Защо отоплението с електричество има високи въглеродни емисии?

Въглеродните емисии, свързани с електричеството, са около три пъти по-високи от тези на газта и два пъти от тези на отоплението с нафта, на база единица топлинна енергия. Това се дължи на голямото количество отпадъчна топлина, което е страничен продукт при централите, генериращи електроенергия. Изгубената топлина също частично обяснява защо цената на електроенергията е толкова висока, в сравнение с тази на газта.

Има ли екологосъобразни начини за използване на електроенергия?

Термопомпите могат значително да намалят въглеродните емисии на електроенергията. Помпите с наземни източници са най-популярни и ефективни. Те работят на принципа на охлаждане на земята, с едновременното затопляне на дома. Термопомпите с наземни източници имат тръби, съдържащи хладилен агент, работещ под земята, и този хладилен агент поглъща топлина от нея. Тръбопроводите са доста големи, така че е нужна голяма площ около къщата, където да се направят окопи.

Оборудването включва термопомпа, подземни тръбопроводи и топлообменник за пренасяне на топлината през водната течност, течаща по тръбите към радиаторите. То е скъпо за покупка и за инсталиране. От друга страна обаче се нуждае от малка поддръжка и може да е икономически ефективен вариант, по отношение на текущите разходи, ако вашият дом не е включен в газовата мрежа.

Има ли предимства отоплението на дома с електричество?

Електроенергията, подобно на природния газ, обикновено е по-достъпна откъм бюджет, отколкото използването на нафта за отопление. С напредване на технологията, електричеството вече, освен от изкопаеми горива, се генерира все повече и от възобновяеми източници като вятър например.

Възможно ли е да се използват въглища за отопление?

Преди няколко десетилетия въглищата бяха основният избор на гориво, но употребата им намаля с развитието на модерните системи за централно отопление. Въпреки това, те все още се използват в печки на твърдо гориво в много домове.

Както при дизела, и при въглищата има някои проблеми със складирането и преместването им от мястото за съхранение до котела.

Опция за битово отопление ли е бутилираната газ, която се използва на къмпинг?

Съществува и такъв вариант, но със сравнително малко доставчици. Съхранението е в резервоар или в бутилки, а цената е подобна на тази на нафтата за отопление, или дори е малко по-висока.

Много газови централни отоплителни котли се предлагат във версии, които горят LPG. Може да се използва също и за готварски печки, което му дава предимство пред дизела – за всеки отделен източник на топлина, LPG отдава по-малко количество въглерод от нафтата за отопление.

Какво означава биомаса?

Биомасата като гориво се състои главно от дървен материал. Дървото е топливо с ниска енергийна плътност – получавате по-малко енергия от по-голямо количество. Затова ви трябва и много място за съхранение. Този тип отопление е подходящо за вас, ако живеете в близост до гори или имате достъп до отпадъчна дървесина. В противен случай може да се окаже скъпо. Дървесината често се използва като допълнително или вторично гориво в дома.

Какво е топлофикация и какви са предимствата й?

Топлофикацията представлява доставка на топла вода до домакинствата, по вътрешните тръбопроводи. Така се затоплят радиаторите и се осигурява постоянна топла вода в жилището. Това премахва необходимостта от бойлер в дома, но е необходим топлообменник.

Централата на топлофикацията използва големи котли, които могат да генерират и електричество. Следователно, разходите за електроенергия и топлинна енергия, както и  въглеродните емисии, могат да бъдат значително намалени.

Дали е практично да се мисли за естествени начини на отопление на дома?

Слънчевата светлина, навлизаща през прозорците, естествено затопля помещенията. Слънцето често се забравя като източник на топлина. За да се възползвате максимално от него обаче, домът се нуждае от големи прозорци от южната страна и по-малки от северната. Това може да донесе допълнителен благоприятен ефект, намалявайки използването на други горива за отопление.

Предлагат се подови и стенни покрития, изработени от специални материали, които поглъщат топлината от топлия въздух в помещението или от пряката слънчева светлина. По-късно, когато въздухът в помещението стане по-хладен, те освобождават топлината.

Топлината от слънцето, разбира се, е безплатна, но улавянето и използването й, може да изисква сериозно обновяване на дома. Някои модерни еко-домове разчитат предимно на супер изолация и топлина, идваща от слънчевата светлина.