MASS – доказано здрави плугове на българския пазар

плугЗемеделието е сектор, който трудно оцелява на фона на това, че е зависим от климат, непредвидени обстоятелства и редица други съпровождащи проблеми. Да обработваш земя, да отглеждаш култури и да реализираш продукцията е процес, който изисква висока отговорност, постоянство и отдаденост. За фермерите това е призвание, но и непрекъсната борба за оцеляване. Разбира се, при правилна организация и добра подготовка за предстоящите производствени цикли рисковете от загуби могат да бъдат драстично намалени.

Обработките на почвата – използване на висококачествена техника и инвентар

От дълбока древност хората са използвали плугове, с които са разоравали почвата и да я подготвяли за сеитба. Всъщност плуговете са от най-древните сечива, които са използвани за да се извършат обработките и да се преведе почвата във вид, допринасящ за добри добиви. И днес този процес е сред основните, но вече самата технология на провеждане е съвсем различна и не толкова трудоемка. Сектора Земеделие бележи висок технологичен ръст по отношение на използваните машини и прикачен инвентар. А многообразието от плугове, които се прилагат в различни агротехнически мероприятия определено се приема като една от задължителните инвестиции за всяко стопанство. Добре познат на нашия пазар е бранда MASS. Каталога на производителя изобилства от феноменални и достъпни за стопаните решения. А най-голям е интереса към здравите плугове MASS.

Плугове MASS – защото са доказано ефективни

Не само за да стимулират родното производството на прикачен инвентар е сред причините MASS да бъде от предпочитаните марки, ползвани от българските земеделски стопани. Сред основните предимства на плуговете с марка MASS са техните безспорни:Полу-Навесен Обръщателен Плуг

  • Здравина;
  • Издръжливост;
  • Унифицираност;
  • Достъпна цена.

За да се обработват качествено различни като вид почви е определящо плуговете да издържат на почвената структура. Независимо от това дали е песъчлива, камениста и глинеста здравия плуг не би се затруднил с ефективното и прецизно разораване. За да се използва ефективно плуга има нужда от мощна теглеща машина. MASS са унифицирали прикачния инвентар така, че той да си партнира успешно с трактори и други теглещи устройства, независимо от техния модел и марка.