Какво е важно да знаят абонатите от София, на които им предстои смяна на стар водомер с нов

Всяко домакинство си има задължителни месечни разходи, които плаща. Такива са за електрическа енергия, вода, телевизия, телефон, интернет и други. Това са така наречените режийни разходи, които ни осигуряват нормално ежедневие, така че определено ако искаме да живеем нормално и нищо да не ни липсва това са част от задължителните месечни тарифи. И ако можете без цифрова телевизия и домашен интернет то всъщност се оказва, че ток и вода няма как домакинството да извършва ежедневните си ангажименти, така че това а двата главни ресурса, които определяме като задължителни. За да се отчете консумацията им разбира се, се използват съответните уреди както следва – електромер за консумираната електрическа енергия и водомер за водата, която домакинството използва. Днес ще разгледаме някои от моментите, при които се налага подмяна на измервателен уред. Акцента в публикацията ще бъде водомера, тъй като той реално се намира в нашето жилище и за да бъде проведена ремонтна дейност има няколко специфични точки.

Първи стъпки

Водомерите са основен измервателен уред, който е необходим за всяко едно домакинство. Характерно за него  това, че за да бъде въведен в експлоатация е необходимо да бъдат взети под внимание задължителните изисквания и норми, въведени от дружеството доставчик. Днес ще ве разкажем какъв е пътя, който трябва да измине всеки един абонат от София в случаите, в които се налага неизбежна подмяна на стария водомер с нов. Ако потърсите в Интернет смяна на водомери София ще забележите, че никак не са малко фирмите, които извършват такива услуги. Реално става въпрос за такива екипи, които имат правото да провеждат такива мероприятия. Идеята е наистина да се намери оптимален вариант за бързо, качествено и отговорно отношение, което да спести на домакинства пари. Така, че следва да ви запознаем с основните стъпки от ваша страна при възникване на повреда или морално остаряване на водомера, които са причината за неговата смяна:

  • Уведомете дружеството за аварията с водомера

Софийска вода АД както всяко друго дружество доставчик разполага с нормативна уредба за извършването на смяна на битов водомер. Спазването на правилата ще ви гарантира, че няма да понесете административни наказания;водомер

  • Запознайте се със списъка от лицензирани фирми, които предлагат провеждане на такъв вид услуга

Не всеки може да  извършва подмяна на водомер, защото лиценза означава, че операторите с такива възможности могат да демонтират, монтират, пломбират и узаконяват водомери, което реално е в основата на процеса, който ще бъде извършен и във вашия дом;

  • Потърсете изгодната за вас оферта

Всъщност тарифите при смяна на водомери в София са почти идентични. Обикновено варират между 30 и 40 лева за самата подмяна и около 25-35 лева за самия водомер.

Сложна ли е смяната на водомера

Опитните и коректни фирми от София, които предлагат смяна на водомери като услуга, лицензирана от дружеството доставчик определено не се нуждаят от дълго време за да извършат подмяната. Стъпките и сложността на услугата са незначителни, но въпреки това е важно да се извършат съобразно предвидените от доставчика правила. Ето как преминава подмяната на дефектен или морално остарял водомер:

  • При първо посещение се извършва анализ на достъпа до водомера и домакинство избира нов, който разбира се, отговаря на критериите установени от Софийска вода АД;
  • Демонтаж на стария водомер;
  • Опис и издаване на ППП с точно фиксирани номер на водомера, моментни показания, причина за смяната;
  • Почистване на входа и изхода на тръбите, на които е бил монтиран стария водомер;
  • Монтаж на нов, утвърден водомер;
  • Провеждане на тест за ефективност и прецизност при работа;
  • Пломбиране и узаконяване чрез опис на номер на новата пломба и сериен номер на водомера.

Накратко тези стъпки няма да отнемат повече от 15 – 20 минути за опитни водопроводчици, които разполагат с лиценз и са оторизирани да извършват услугата смяна на водомери в София и региона. Не е страшно нито пък сложно, просто трябва да се съобразите с изисквания на ВиК дружеството за да можете да ползвате безпроблемно вода за битови нужди.